Children categories

Thông tin - Thông báo

Thông tin - Thông báo (0)

Thông tin, thông báo, kế hoạch ... của Nhà trường đến toàn thể học sinh - sinh viên trong toàn trường.

View items...
Employment Information

Employment Information (7)

Thông tin về vấn đề giải quyết việc làm, thông báo tuyển dụng của Nhà trường, các công ty xí nghiệp nhận học sinh của Nhà trường

View items...
Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện (0)

Thông tin sự kiện liên quan đến các vấn đề giáo dục, đào tạo nghề, lao động việc làm, ...

View items...
Internal Information

Internal Information (7)

Thông tin nội bộ, sự kiện diễn ra trong Nhà trường

View items...
Thông tin công nghệ

Thông tin công nghệ (0)

Thông tin sự kiện công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin, ô tô, hóa học, điện - điện tử, ...

View items...

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

CONTACT TRAINING

Y!M: dq_daotao
Skype: dq_daotao
Phone: +84 (055) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ENROLLMENT & EMPLOYMENT

Y!M: dq_tuyensinh
Skype: dq_tuyensinh
Phone: +84 (055 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SOCIAL POLICIES

Y!M: dq_cthssv
Skype: dq_cthssv
Phone: +84 (055) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHOTOS

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow